Untitled Document

           

ACÉLFELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE FESTÉKEK FELHORDÁSA ELŐTT

 

            Alap felület (rozsdásodás mértéke, rozsdásodási fokozatok)

A        Acélfelület, amely szilárdan tapadó hengerlési revével van fedve, de lényegében rozsdamentes

B        Acélfelület, amelyen kezdődő rozsdaképződés és kezdődő hengerlési reve leválás tapasztalható

C        Acélfelület, amelyen a hengerlési reve rozsdásodik, vagy amelyről az lekaparható, de helyenként enyhe, szabad szemmel látható rozsdabemaródások vannak

D        Acélfelület, amelyen a hengerlési reve rozsdásodik és az egész felületre kiterjedő, szabad szemmel látható rozsdabemaródások vannak


            Szemcseszórásos felülettisztítás, felület-előkészítés

A szemcseszórásos felülettisztítás célja, hogy a felületet megtisztítsuk minden tapadást csökkentő anyagtól (zsír, olaj, piszok, reve, rozsda régi hámló festékbevonat) és a felület felérdesítésével fokozottan, jó tapadást biztosítsunk a festékbevonat első rétege számára.

Az acélfelületek felérdesítésében a szemcseszórásos tisztításnál a szemcse anyaga és mérete a meghatározó. A következő táblázatokban ezzel kapcsolatos tájékoztató adatok találhatóak.

Szemcseszórással acélnál elérhető felületi érdesség (Ra)

 

Szemcsefajta

 

Szemcseméret (mm)

Nedves szemcseszórás
(Ra) micron

Száraz szemcseszórás
(Ra) micron

 

Kvarchomok

1,6 – 3,2

25 – 52

75 – 140

0,63 – 1,6

11 – 25

25 - 75

0,25 – 0,63

4,5 – 11

10 - 25

0,08 – 0,25

1,2 – 4,5

3 - 10

 

Öntvénysörét

1,6 – 3,2

 

Nem alkalmazható

120 – 250

0,63 – 1,6

11 – 25

50 – 150

0,25 – 0,63

4,5 – 11

20 – 50

0,08 – 0,25

1,2 – 4,5

6,5 - 20

 

1 mm-es kvarcszemcse alkalmazásával a fajlagos felület megduplázódik, azaz 1 m2-nyi sima felületből fajlagosan 2 m2 érdes felület keletkezik.

 

 Felületi érdesség

A felületi érdességre a megfelelő tapadás miatt van szükség,

Az alapozóréteg megfelelő rétegvastagságban történő fedéséhez a fémfelület érdessége maximum az alapozófesték szárazréteg-vastagságának egyharmada legyen.

Lényeges szempont, hogy az érdességi csúcsok is kellően fedettek legyenek az alapozó festékkel.

Az átlagos felületi érdesség (Ra) számítása:

                                               100 x S                                       
                                   Ra = --------------
                                                     K
            Ra =   felületi érdesség (micron)
            S   =   a szemcse mérete (mm)
            K   =   a szemcse anyagára jellemző tényező

A „K” tényező számai acélfelületek esetében :

A szemcse anyaga

Száraz szemcseszórás

Nedves szemcseszórás

Öntöttvas sörét

1,35

-

Öntöttvas zúzalék

1,95

-

Acélhuzal szemcse

1,95

-

Üvegzúzalék

1,76

4,4

Korund

2,15

5,35

Kvarchomok

2,50

6,25

Üveggyöngy

-

7,00

Példa:  1,2 mm-es kvarcszemcsével elérhető átlagos felületi érdesség:

                                   100 x 1,2
                        Ra = ————— =  48 micron
                                       2,5

Az acélfelületek festés előtti felület-előkészítésével, és a tisztasági fokozatok pontos leírásával az

MSZ ISO 8501-1,
MSZ ISO 8501-1 Kiegészítés és az
MSZ ISO 8501-2 szabványok foglalkoznak.

MSZ ISO 8501-1: új, festetlen, valamint a teljesen festékmentesített acélfelületek
MSZ ISO 8501-2: az előzőleg már festett, csak részlegesen felújítandó acélfelületek felület-előkészítésének meghatározása.

 
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS FOKOZATAI

Festetlen, valamint a teljesen festékmentesített acélfelületek

 

Szemcsesugaras tisztítás            Sa

Szemcsesugaras tisztítás megkezdése előtt a vastag rozsdaréteget kalapálással távolítsuk el, és a látható olajtól, zsírtól és piszoktól tisztítsuk meg a felületet. (Visszanyerhető szemcsék esetén ezzel megakadályozható a szemcse elzsírosodása, olajosodása.)

Sa 1             Enyhe szemcsesugaras tisztítás.                     

 Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak a látható olajtól, zsírtól, piszoktól, valamint lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványoktól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie.


Sa 2        Alapos szemcsesugaras tisztítás.                  

 Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak a látható olajtól, zsírtól és piszoktól mentesnek kell lennie, továbbá közelítőleg mentesnek kell lennie hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványtól és idegen szennyező anyagoktól. Minden visszamaradt szennyező anyagnak szilárdan kell tapadnia a felülethez.

 

Sa 2½   Nagyon alapos szemcsesugaras tisztítás   

 Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak a látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványtól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie. A szennyező anyagok maradó nyomai csak jelentéktelen folt, vagy csík formájában legyenek láthatók.

 

Sa 3        Szemcseszórás a láthatóan tiszta fémig.      

 Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak a látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványtól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie és egységes fémes színt kell mutatnia.

 

Előzőleg festett, az eredeti bevonat részleges eltávolítása utáni acélfelületek

Bizonyos esetekben elegendő a bevonatrendszerrel ellátott felületek részleges felújítása, a festékbevonat eltávolítása és az acélfelület előkészítése csak az átrozsdásodott felületekre korlátozódik. Ilyen lehet pl.: a hegesztési varratok környezete, mechanikai sérülésnek kitett felületrészek, stb.


 A részleges felülettisztítási előírások betű és számjele mindig „P”-vel kezdődik.

P Sa 2   Alapos részleges szemcsesugaras tisztítás.


Az erősen tapadó festékbevonatok érintetlenek maradnak. A felület többi része, nagyítás nélkül nézve mentes lesz a látható olajtól, piszoktól, vagy zsírtól, a laza festékbevonattól, valamint a hengerlési reve, a rozsda és az idegen anyag igen nagy részétől. Valamennyi szennyeződés maradék szilárdan tapad. Összehasonlításként az MSZ ISO 8501-1-ben látható C Sa 2 és D Sa 2 fényképek használhatók.

P Sa 2½   Nagyon alapos részleges szemcsesugaras tisztítás

Az erősen tapadó festékbevonatok érintetlenek maradnak. A felület többi része, nagyítás nélkül nézve mentes lesz a látható olajtól, piszoktól, vagy zsírtól, a laza festékbevonattól, valamint a hengerlési revétől, a rozsdától és az idegen anyagtól. A visszamaradó szennyeződés nyomok csak kis foltokként láthatók foltok, vagy csíkok formájában. 

P Sa 3        Részleges szemcsesugaras tisztítás a látható tiszta acélig

Az erősen tapadó festékbevonatok érintetlenek maradnak. A felület többi része, nagyítás nélkül nézve mentes lesz a látható olajtól, piszoktól, vagy zsírtól, a laza festékbevonattól, valamint a hengerlési revétől, a rozsdától és az idegen anyagtól.

Megjegyzés: P Sa 1 fokozat nem szerepel, mivel ez a felület festésre alkalmatlan!

 

Kézi és kézi-gépi tisztítás, St

A kézi és a kézi-gépi tisztítással – kaparással, drótkefézéssel, gépi kefézéssel és csiszolással – végzett felület-előkészítés betűjele: St. A kézi és a kézi-gépi tisztítás előtt a vastag rozsdaréteget kalapáccsal le kell verni, és a látható olaj-, zsírszennyeződéseket és a piszkot el kell távolítani.

 

Festetlen, valamint a teljesen festékmentesített acélfelületek

St 2  Alapos kézi és kézi-gépi tisztítás                    

 Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak a látható olajtól, zsírtól, piszoktól, valamint lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványoktól és idegen szennyező anyagoktól mentesnek kell lennie.

 

St 3  Nagyon alapos kézi és kézi-gépi tisztítás     

Az St 2 tisztításhoz hasonlóan kell végezni, azonban a felületet sokkal alaposabban kell kezelni, hogy az fémes fényt adjon.


 Előzetesen bevont felületek részleges kézi és gépi tisztítása P St

A felület-előkészítés részleges kézi és gépi tisztítással, mint pl.: dörzsöléssel, keféléssel és köszörüléssel „P St” betűkkel van jelölve. A tisztítás előtt a laza rozsdát, zsírt, olajat és piszkot el kell távolítani. A tisztítás után a felületet portalanítani kell.

 

P St 2                  Alapos részleges kézi és gépi tisztítás

Az erősen tapadó festékbevonatok érintetlenek maradnak. A felület többi része, nagyítás nélkül nézve mentes lesz a látható olajtól, piszoktól, vagy zsírtól,  valamint a gyengén tapadó festékbevonattól, hengerlési revétől, a rozsdától és az idegen anyagtól. Összehasonlításként az MSZ ISO 8501-1-ben látható C St 2 és D St 2 fényképek használhatók.

P St 3                  Nagyon alapos részleges kézi és gépi tisztítás

A P St 2 tisztításhoz hasonlóan kell végezni, azonban a felületet sokkal alaposabban kell kezelni, hogy az fémes csillogást  adjon. Összehasonlításra lásd a C St 3 és a D St 3 fényképeket.

Előzetesen bevont felületek részleges gépi csiszolása, P Ma

Ez a tisztítás magában foglalja az alapos gépi csiszolást, különleges forgó drótkefék használatát.

P Ma                       Részleges gépi csiszolás

Az erősen tapadó festékbevonatok érintetlenek maradnak. A felület többi része, nagyítás nélkül nézve mentes lesz a látható olajtól, piszoktól, vagy zsírtól, a laza festékbevonattól és az idegen anyagtól, valamint a hengerlési revétől és  rozsdától. A visszamaradó szennyeződés nyomok csak kis foltokként láthatók foltok, vagy csíkok formájában.  Összehasonlításként e szabványhoz csatolt fényképek mutatnak be P Ma előkészítési fokozatra példákat.

 

 

 

RAL színskála

RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011

További színek »